- Reklamë e sponsorizuar -

Fotografia e Oda e Mjekëve te Kosovës

Kongresi dhe Panairi i Parë i Mjekësisë ka përfunduar me sukses. Në dy ditët e këtij Kongresi kanë marrë pjesë rreth 2000 doktor të mjekësisë, specializant të fushave të ndryshme. Ata patën rastin të ndjekin punimet shkencore nga ligjërues vendor dhe të huaj, paralelisht me katër punëtori që u zhvilluan gjatë ditëve të Kongresit, në të cilat përveç ligjëratave nga ekspertë të fushave përkatëse janë realizuar edhe pjesët praktike ku pjesëmarrësit u njoftuan me metodat dhe teknologjitë më të reja mjekësore.
Përgjatë programit edukativ, u zhvillua me shumë sukses edhe Panairi i Mjekësisë, ku kompanive e organizatave të ndryshme iu dha mundësia të ekspozojnë produktet, shërbimet e aktivitet e tyre për të interesuarit në Kongres.

Fotografia e Oda e Mjekëve te Kosovës

- Reklamë e sponzorizuar -